Flugmask och Pepper jobb

Tea in the fly bonnet.
Söndagen bjöd på en snabb tripp alldels själv till stallet medan resten av familjen stannade hemma. Pepper, Mika och jag tog en halvtimmes promenad och de övriga sågs över.
Det är så mycket insekter nu att även fölen ha sett irriterade ut i ögonen. En flugmask storlek shettis införskaffades därför för att se om det kan hjälpa dem. Den är på gränsen för stor för Tea, vi får se om den sitter kvar eller om jag får sy om den något. Embla får därför antagligen klara sig utan. Jag har precis börjat med en ny rutin med fölen – istället för att spruta flugmedel på borsten och borsta in den sprutar jag nu direkt på dem. Bra träning på att bli sprayade tänkte jag (och de har inte reagerat särskilt mycket). I övrigt blev det longering för Pepper idag, måndag, och jobbade bra.

Fly hood and Pepper at work

Embla is growing – but still have problems to reach the ground (but eat some grass anyway)

Tea graze and has gotten bigger as well.
Sunday got into my first trip all alone to the stable. A very quick one, but anyway. Pepper, Mika and I took a walk for half an hour before I returned home to my family.
It is very many insects now and even the foals seems to be a little irritated in the eyes. Therefore I got a fly mask for Shetland ponies to see if that can help them. It is nearly to big for Tea, maybe I have to do some small changes to it. And Embla probably have to do without one for some time. I have also started with a new routine for the foals – instead of spray the fly spray on a brush and groom it in the coat I have sprayed directly at the foals. Good training I think. (And they don’t care a lot). Pepper also got lounged today, Monday, doing very good.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.