Alla hästar jobbade – det var länge sedan!

Idag var en (varm) och effektiv dag!
Sandra är tillbaka från semesterresa och behövde lite uppdatering på vad som hänt sedan sist och så kom det besök som var nyfikna på Rockisar. Sandra började med att skritta ut Calinka en halvtimme medan jag fixade iordning Pepper som jag visade upp för besökarna. Jag känner att det finns mycket kvar att jobba på med den hästen – både våran kommunikation och rent inlärningsmässigt. Nåja, jag hoppas att det inte såg alltför hemskt ut och vi fick ju i alla fall till alla gångarter under ryttare. Dessutom fick besökarna passa David som en stund inte var helt nöjd med att vila i vagnen. Sandra fick även prova att sitta upp på honom för första gången och det gick bra, men hon förstod vad jag menade med att han är lite stel…

Bunny fick mysa massor med gästerna och var så nöjd. Sedan tog jag även ut henne i kanske femton minuter för att se hur hon kändes. Jag hade sett ett par små saker som jag inte visste vad det var när Nannette red henne – var det för att de inte kände varandra, var det stress över att jobba med fölunge, eller något annat? För att veta om jag kan låta andra rida henne eller eventuellt behöver förvarna eller tipsa om något ville jag själv testa. När jag red kändes det bra, så det var nog att de inte lärt känna varandra ännu.

Sedan blev det samma sak för Percy för att se hur hon reagerade, men en ännu kortare tur. Percy var lugnare över att ha fölis med än Bunny och kunde koncentrera sig på jobbet bättre. Men, så är hon ju också riden mer och känner mig bättre ridmässigt. Vad som återigen slog mig med Bunny är hur hon känns så hemma, som om jag suttit på henne tusen gånger tidigare.
Maken och Isac kom upp en vända för att fixa ett par detaljer med en dörr så dagen avslutades med att Isac skrittade en vända på Calinka så att hon tom fick två pass idag. Härligt!

All horses worked – that was a long time since that happened!

Today was a (warm) and efficient day!
Sandra is back from her vacation and needed some update about what have happened lately and we had visitors that wanted to meet Rockies. Sandra started with 30 bareback minutes in walk with Calinka while I prepared Pepper for the visitors.I feel that there is much to work with with him  – both our communication and things he need to learn. Well, we get there some time and I hope it didn’t look to bad. At least the got to see him in all gaits. The guest also had to look after David that felt that the stroller wasn’t the place for him for some time. And as a bonus Sandra got to try Pepper for the first time. It went well, but she understood what I meant with him being a little stiff right now…
Bunny got to cuddle a lot with the guests and was very happy. Then I brought her out for maybe fifteen minutes to see what she felt like. When Nanette rode her I saw some small details that I didn’t know what is was; their lack of knowledge of each other, stress from having Tea around or something else? Therefore I wanted to try by my self to know if I can let others ride her and if I have to warn or give a tip about something. With me she was fine anyway, so it was probably only a matter of Nanette and Bunny not knowing each other . What strikes me with Bunny is how familiar she feels, I just get on as I have done that a thousand times.
Then I tried Percy the same way to see her reaction, but even shorter than Bunny. Percy was calmer in the situation than Bunny and concentrated better on me. But, she both knows me better and is worked more.

My husband and Isac arrived later to fix a couple of details with a door and the day finished with Isac riding Calinka for a short time. Nice!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.