Skoning och resten av veckan

I måndags var det dags för hovslagar besök och Calinka fick nya skor. Embla ser tursamt nog bättre ut i foten och även hovslagaren kunde passa på att titta.
Tisdagen var Maria ute och onsdagen var Nannette och Björn förbi.  De jobbade Percy, Bunny och Pepper. Själv hade jag en “lugn” förmiddag med David på onsdagen – den första på mycket länge. (När Isac är hemma, som under tisdagen kan dagen inte precis kallas lugn…) Skönt, för jag hann rensa lite i gamla papper som behövde göras. Dessutom sover David fortfarande mycket dåligt på nättern så bara det gjorde det skönt att ta det lungt en stund.
Torsdagen innebar ridning av en stel Calinka och tyvärr var David inte förtjust så det blev ett kort pass. Förhoppningsvis gjorde det någon nytta. När jag tömkörde Percy däremot sov David bra och Percy tyckte det var riktigt kul. Däremot ser man att hon är dålig form.

Farrier and the rest of the week

During Monday the farrier came by and got new shoes on Calinka. Embla looks better and the farrier could take a look at her as well.
Maria took care of the horses during Tuesday and Nanette an Björn took Wednesday. They worked Percy, Bunny and Pepper. I had a “calm” Wednesday morning with David – the first in a long time. (When Isac is at home,as during Tuesday it is far from calm…) Good cause I got some time to clean up in some old papers that needed to be done. As David still sleeps badly during the nights inly the chance to relax for a whole was welcome.
Thursday turned into dressage with a stiff Calinka. David wasn’t cooperative so it wasn’t a long session. Hopefully it did some good. When I long reined Percy David slept well an Percy started to have some fun. But she isn’t in a good shape.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.