Tredje gången gillt och jubilieum

Tea
Idag red jag och Calinka äntligen ut i en timme! Första gången på ungefär ett år. Så, trots att det regnade bra var vi nöjda  båda två.
Nu är det dessutom två år sedan Percy och Pepper kom till Sverige – den 14 december 2011!! Dessutom är det ungefär 13 år sedan jag köpte Calinka (10 december).
Igår red jag lite dressyr barbacka på Bunny, promenerade Pepper (men vi vände snabbare än tänkt eftersom det även då regnade och ingen av oss var road..) Dessutom lekte jag med Percy i hagen.
Emblas avvänjning är också påbörjad. Från igår till idag var första gån
gen hon var utan mamma i hagen en längre stund. Men, hon tog det hela lungt. Hon hade ju Tea och Pepper att leka med!
Tea and Pepper

Two years in Sweden!

Today I trail rode Calinka for an hour! First time in about a year. So, even if it rained quite good we boot were happy.
Now it is about two years since Pepper and Percy arrived in Sweden – December 14:th! It is also nearly 13 years since I bought Calinka (December 10:th).
Yesterday I did some dressage with Bunny and took a walk with Pepper (but it got shorter than planned as it rained good then too and none of us was impressed by that…) As  bonus I played with Percy in the pasture.
Embla is started to be weaned. From yesterday until today was the first time she was without mum in the pasture a longer. But, she was calm. She had Tea and Pepper to play with!
Playing with Percy
Embla
Embla and Tea
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.