Jag är så effektiv ibland!

Julen kan anses vara över, men jag tycker allt att det blivit bra jobbat med hästarna! Sista helgdagen blev det dressyr på Bunny. Hon tycker det är lite tråkigt, lite jobbigt, men skötte sig bra. 
Pepper in the sidepull.
Tömkörningen med Percy sedan var härlig! Vilken form, så lätt, jättehärlig tjej! Pepper fick prova tömkörning bettlöst. Precis som jag var han lite oengagerad angående han jobb, så han ville knappt trava. I alla fall fungerade han ungefär lika bra utan bett vid detta test och förstod hjälperna; även för öppna och sluta. Calinka fick en massage efter föregående dags hårdjobb och Tea och jag lekt med en presenning. Mer om det senare i ett kommande inlägg ( måste bara redigera lite film).

So efficient!

The Christmas is over, but I think I got to work the horses well during the holiday! This last free day I did some dressage with Bunny. She finds it a little boring, a little hard, but she works well.
Then I long reined Percy – she did great! Such a nice frame, so light in the reins, what a girl! Pepper got to try to be long reined in a sidepull. He was not very concentrated about work and was even hard to get to move faster than walk. Still, he seemed to work well at the sidepull and understood the aids well. Even shoulder in and haunches in. Calinka got some massage after the previous days hard work and Tea and I played with the tarp. More about Tea and the tarp in upcoming post (I just need to fix a movie-clip).
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.