Östgötahäst

Söndags blev en lång dag – vi var på Östgötahäst från 9 på morgonen till femtiden på eftermiddagen.  Pepper och Mira visade upp sig tillsammans med paso peruanon Opus och en quarter som jag tyvärr glömt namnet på. Där visade de olika sätt som man kan träna sin häst, över en presenning, över vippbräda, upp på lastpallar… Mira och Pepper hade inte tränat på flera av hindren så vi gjorde det vi kunde – och provade på lite av det andra. De skötte sig väl och var nöjda. Men det blev mycket för Mira – mitt under andra uppvisningen blev hon så trött – plötsligt orkade hon inget alls. Inte lätt att vara liten. 
Frida and Filippa

Mellan uppvisningarna stod Pepper och Mira i box på rastorget och lät nyfikna besökare hälsa på dem och få veta mer om rasen. Till min hjälp hade jag, förutom Frida även Helena och Filippa. Helena fick passa hästarna en hel del och betade bland annat Mira utanför under en period. (Det fick nästan ännu fler nyfikna att komma fram och fråga om denna vackra häst.) Skönt att Mira är så lugn att det aldrig var svårt att låta nyfikna besökare hälsa på henne oavsett hur gamla de var. Filippas huvuduppgift blev istället att sköta kameran och passa Mika. Själv var jag någon form av koordinator och försökte se till att vi var där vi skulle, när vi skulle med de vi skulle i rätt tid. Dagen avslutades med en rasparad för Mira. Bland annat var det Shire, palomino, frieser och fjording med.

Tack vare ett underbart väder var det mycket besökare och det var trevligt att träffa så mycket nya och gamla bekantskaper. Kul också att flera var imponerade över hur lugna båda hästarna var – både Mira på grund av sin ålder och Pepper för att han är hingst.

Östgötahäst

Sunday turned into a long day. We were at Östgötahäst from 9 am to 5 pm. Pepper and Mira had a demo together with the Paso Peruano Opus and a quarter that I sadly have forgotten the name of. They showed different ways to train your horse; to walk over a tarp, onto a block, over poles, playing football… Mira and Pepper hadn’t trained many of those things and tried many of them for the first time. But they behaved well and was happy. In the middle of our second demo Mira got tired and had trouble with everything. It is not easy to be young.
Between the demos the horses was in a stall were visitors could come and say hello and learn more about the breed. Except of Frida I had two other helpers. Helena that took care of the horses a lot, she grazed Mira for some time outside the stall for example. (That nearly got more interested people to come up and ask about her stunning appearance). It is so good that Mira is such a calm horse that it never felt worrisome to let every visitor that wanted to come and pet her. Filippa’s main task was to take photos and watch Mika. I tried to coordinate everything so that we were at the right place, at the right time with the right stuff.

The day ended with a breed demo for Mira together with other breeds. There were a shire, a palomino, a frieser and fjord to name some of them.

The weather was lovely and the visitors many. We had a great day and meet a lot of new and old acquaintances. More than one were impressed how well the horses behaved, Mira because of her young age and Pepper because he is a stallion.0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.