Ett efterlängtat tillskott

Anna’s Bit Of Honey and in Kentucky 2011

När jag var i Kentucky 2011 och köpte mina rockys träffade jag så klart många fler hästar. En av dem var Anna’s Bit of Honey. Hon var inte alls vad jag skulle ha, men oj vad jag föll för henne. Trots att jag bara mötte henne i hagen en kortare stund tillsammans med massor med andra underbara hästar. Men, hon stannade och stod som på bilden länge, hon sökte mig, vilket enligt ägaren var ovanligt. Så, visst var jag sugen på att köpa henne (hon var så klart till salu)

Fast, planen var då köp av ett sto och en hingst. Pepper hade jag redan hittat och för att kunna göra bra reklam för rasen behövde jag ett silversvart sto. Färg är egentligen inte särskilt viktigt för mig, men eftersom silversvart är den färg som så starkt förknippas med rasen och som skiljer ut dem från många andra kände jag att det behövdes när rasen skulle introduceras i Sverige. Eftersom färgen är så vanlig fanns många ston att välja på och på samma gård som jag hittade Anna´’s Bit Of Honey fanns två andra

exemplar som jag gillade skarpt. En av dem kom jag att köpa: Bunny.

Honey Come Quickly as a foal.

Däremot har jag aldrig kunnat glömma detta skimmelsto. Jag, som inte ens gillar skimlar eftersom de är så jobbiga att hålla rena. (Det vill säga, hos mig skulle en skimmel aldrig vara vit utan troligen gul, brun eller grön till stor del). Jag försökte hålla koll på var hon tog vägen och på vilka avkommor hon fick. En dag kanske jag skulle kunna köpa en avkomma till henne.

Och nu har jag gjort det! Honey Come Quickly är född 2014 hos Chad Weaver. Hon är, precis som sin mor skimmel, men innan hon blev så grå som hon är idag så var hon silversvartskimmel. Det vill säga en silversvart (en silvergen) med konstantskimmel gen. Från sin mamma har hon även en gen för fux, så Honey kommer att kunna ge många färger hos avkomman. Än har jag inte träffat detta sto utan enbart gått på bilder och att jag gillade hennes mamma så mycket.

Honey bor kvar hos sin uppfödare. Där håller hon just nu på att certifieras (visas i tölt under ryttare för att avelsgodkännas). Ska jag köpa sto från USA vill jag ha dem betäckta. Dels för att

Honey Come Quickly as a yearling.

få in nytt blod och dels för att resan trots allt kostar mycket, kan man “få två till priset av en” är det bättre. Jag försökte även få min medryttare, aka, exteriörnörd, att hitta några fel på henne, men så klart gjorde hon inte det. Och eftersom jag längtat efter ett föl från Anna’s Bit Of Honey så länge och detta uppfyllde alla krav jag på något sätt kunde ha på en sådan avkomma slog jag till slut till. Men först ska hon betäckas och kommer till Sverige någon gång i sommar. Jag längtar så!

 

 A horse I have been waiting for

When I were in Kentucky 2011 and bought my horses I meet a lot of other horses. One of them was Anna’s Bit Of Honey. She wasn’t really what I was looking for but I fell in love. Even if I only meet her in the pasture for a short time together with many other wonderful

Honey Come Quickly as a two year old.

horses. But, she came to me, she “hugged” me for a long time and her owner said that she usually wasn’t like that. So, in a kind of way I really wanted to buy her.

My plan was to buy only one mare and a stallion. I had already found my stallion Pepper so I needed a silver black  mare to be able to promote the breed well. Color isn’t that important to me but silver black is the color so closely connected to the breed and  that stand out in a crowd. I felt that I needed one in that color when I were going to introduce the breed in Sweden. As silver black is such a common color I had plenty of mares to chose from. Bunny, that I bought came from the same farm as Anna’s Bit Of Honey.

Back home I realized that I had money to buy one more mare. I really wanted Anna’s Bit Of Honey. But, she was already sold so I bought Percy instead (that I don’t regret).

Honey Come Quicklys dad (hence the name). Chad Weavers stallion. A blue roan stallion.

But, I never really forgot this grey mare. I don’t like grey horses as they are so hard to keep clean. (At my place, I suspect, they would look yellow, brown or green most of the time). I had my eyes on where Anna’s Bit Of Honey moved and the offspring she got. One day I might be able to buy one of them.

And now I have! Honey Come Quickly is born 2014 at Chad Weavers place. She is, just like her mum, grey but was born a silver black roan. She also got a red gene from her mother so she is going to be able to throw many colors to her offspring. I still haven’t meet this mare, but bought her on photos and that I meet her mother.

Honey is still at her breeder. She is certified there now (to be qualified for breeding). If I buy a mare from U.S. I want them to be breed. That way I get to chose from more stallions and the trip cost a lot so better to “get two for the price of one”. Before I bought Honey I really tried to get my co-rider Maria, aka conformation nerd, to find something that wasn’t good enough about her, but of course she failed. And as I have longed for an offspring form Anna’s Bit OF Honey for so long I gave in and bought her.

 

But first is she going to be breed, then travel to Sweden. I expect to meet her in the Summer!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.