Nedmontering lösdrift

Flytten närmar sig allt mer. Fler och fler saker förbereds, packas och flyttas. Det tar sin tid med 8 hästar, 2 barn och ett fullt hus. Men, inte bara vårat eget bohag och hästarna ska flytta utan även lösdriften. Turligt nog byggdes den för att kunna flyttas, men det går ändå inte på någon timme att packa ihop den. Både mannen och jag bad snällt vänner och bekanta om hjälp i helgen och efter en hel helgs jobb så är den snart klar att hämtas upp med lastbil.

Sedan ska den bara resas upp igen… I samband med det är tanken att förlänga den lite så just nu är papper inne för förprövning. Men, vi har ju till vintern på att att få klart allting.

 

Moving time is getting closer. More and more things are prepared, packed of and moved. It takes some time with 8 horses, 2 kids and a house full of stuff. And it is not just that – the horse shed is also moved. Luckily we built it to be possible to move it, but it still takes time. Both me and my husband asked kindly our friends for help so after a full weekend of work it is soon ready to be loaded on a trailer.

Then we only need to build it up again…. And before doing that we have to prepare some parts to make it a little bigger. And papers needs to be ok to do all that. But it has to be ready until winter strikes.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.