Bygge

Ok, det tar tid med en bebis men Leo är för det mesta väldigt samarbetsvillig. Däremot tar det massor av tid att få till lösdriften och hagarna. Än är det den ena detaljen, än den andra. Foder kring hörn och öppningar, grus runt kanten, kondensduk i taket, panel som saknas, målning, isolatorer på staketet, stolpar, träslanorna, ja hur mycket som helst.

Nu är det i alla fall så iordning att hästarna kan gå i hagarna även om vissa lösningar är lite slarvigt gjorda och kommer att förbättras. Bara detta att få ner de grova hörn och grindstolparna tex…. De kommer vi ta lite långsamt och allt staket är inte långtidslösningen. Eftersom nya infarten inte är färdig, trädgården inte fixad och huset inte levererat finns risken att vissa delar av staketet ändå skulle behöva tas bort om vi ordnade dem nu. Nåja, hela tiden blir lite mera färdigt.

It takes time with a baby but Leo cooperates very well. What takes a lot of time is instead the run in sheds and the pastures. It is one detail on this, one on that. Getting all the finishing touches, like paint, white corners, some insulators on the fence etc.

At least it is good enough for the horses to stay there even if not all solutions is longterm but needs to be fixed rather soon. Just to get the poles for the corners and gates in the ground is such a work. Now they stand at their places – but needs to et even further in the ground to stay well for years to come.But, with some time we get all of them at a good level.As the new main entrance to the house isn’t ready, the house isn’t t delivered and the garden not fixed in level yet, some of the fences can’t be prepared for example. But, a little more is getting ready nearly every day.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.