Avelssäsong 2020

Pepper showing of for a visiting mare.

OJ, vilken säsong! Den började redan första april och tog slut i mitten av september! Nu för första gången med två hingstar och fler ston kom det.

Totalt har det nu varit 14 ston betäckta, 7 av Footy och 7 av Pepper och 12 av dessa är dräktiga! Av de två icke dräktiga kom den ena inte i en ordentlig brunst och någon betäckning kunde aldrig ses medan det andra stoet hade svårt att komma igång, sprutades men ändå inte blev dräktigt. Tyvärr är det nästan alltid något eller några ston som inte tar sig. Svårt att säga varför, naturen är naturen, men relativt ofta har jag tyckt att det antingen varit ston som inte riktigt brunst eller varit äldre. Vilket verkar väldigt rimligt som anledning.

Iris and daughter Mona

Eftersom det inte finns så många rocky ston i Sverige är det många olika korsningsföl på väg. Flera av dem är jag lite extra nyfiken på då jag inte sett liknande korsningar innan. Dessutom kommer det att bli kul att se vad Footy ger med mina ston. Jag vet ju vad de ger med Pepper, men vad är stona och vad är hingsten? Kanske blir lite lättare att förstå när det nu blir en annan hingst på alla av mina ston förutom Bunny.

Honey, Whizzy, Percy och Iris är alla betäckta med Footy och Bunny med Pepper. Så, nästa år kan det bli rekord på antalet föl här om allt går väl! Antalet ston som betäcks kommer bli färre från min sida, ett par av mina ston kommer få ett välförtjänt upphåll från avel nästa år.

Tired Porthos

Breeding season 2020

Wow, what a season!It started April 1 and ended in the middle of September. First time with two stallions and more mares than before.

Footy and mares

In total 14 mares were bred, 7 by Footy and 7 by Pepper. 12 of those are pregnant! One of the two that didn’t get pregnante never got a good heat and did never seem ready for breeding. The other mare that didn’t get pregnanat also was hard to get in a good heat, even if she got hormones after about four weeks without a heat to get here there. Sadly it is often some owner that get disapinted as there mare don’ get pregnant. Its hard to tell why, just nautre I guess, but I think there have been a trend towards older mares and mares that don’t get good heats. And that sounds very possible as reasons.

As there aren’t very many Rocky mares in Sweden there is many rocky – crosses in the making. I am more curious in some of them as I never have seen some of the combos before. It is also very exciting to get a better picture of what Footy gives with my mares. I know about Peppers babies, but what is more his contribution and what is the mares? Maybe I get a better clue to that next year.

Two kids curious about each other.

Four foals were born here this year – from May 1 to August 20. Honey, Whizzy, Percy and Iris are all covered with Footy for next year. So, next year can it be a new records of the foals born here. But my breedings next year is going to be less, a couple of my mares is scheduled for a year rest from breeding.

30 rockies!

Izalia Des Bois Tailles & KB Julie´s Lightning

Om jag räknat rätt har vi nu 30 Rockies i Sverige och det är tre nytillskott senaste veckan som är anledningen! 

Först födde Iris sin första dotter, Ullekalvs Anemone, tidigt på min mans födelsedag 20 augusti. Mona är Lightfoot in the Winds första avkomma i Sverige, men hon är gulbrun och väldigt lik sin mamma i samma ålder. 

Ytterligare två Rockies anlände igår kväll till Sandra från två olika stall i Tyskland. Två tvårsston: musblackskimmeln Izalia Des Bois Tailles och fuxen KB Julie’s Lightning. 

Så kul att rasen växer, i år med minst fem föl och tre importer. 

Mona

If i have counted correctly is it now 30 Rockies in Sweden and it is three new arrivals the last week that is the reason! 

First did Iris birth to her first daughter, Ullekalvs Anemone ( Mona), early on my husbands birthday august 20. Mona is Lightfoot in the Winds first offspring in Sweden, buckskin and looks very much like her mother Iris.

Two more Rockies arrived to Sandra  yesterday from two different stables in Germany. Two two year old fillies: the grullo roan  Izalia Des Bois Taillies and the chestnut KB Julie’s Lightning

So nice that the breed is growing! This year with five foals and at least three imports. 

Mona

Mona

Mona
Mona

Vinterbilder

Det kom snö för ett dygn och turligt nog hann jag ut med kameran.

Duchesse, Yakira & Alba
Chili, Lakrits & Pepper

It came snow for a day and luckily I managed to bring the camera out.

Iris
Pepper
Honey
Lakrits, Chili & Rose
Lakrits, Chili & Rose
Chili& Lakrits
Duchesse
Duchesse, Alba & Yakira
Calinka
Iris
Footy
Iris
Footy
Footy, Iris & Calinka
Iris
Footy – jumping high!
Calinka
Footy