Polis Percy

Calinka är brunstig – riktigt brunstig. Men Percy är som ett plåster på henne så Pepper får inte komma till. Plötsligt går det knappt att komma nära Percy och hon ser lika sur ut som tant Calinka i sina suraste stunder. Hur gick det till? Sockersöta Percy -förvandlad till en surtant. Jag inser att jag nog aldrig har sett henne med bakåtstrukna öron eller ens grinig. Plötsligt är det som om hon är den som dikterar vad som är tillåtet i hagen. Hon som är lägst i rang? Samspelet mellan hästarna är helt klart intressant.

Percy fick bli borstad och vila inne – skönt. Hon är nog rejält stressad och förvirrad stackars lilla tjejen. Trots allt går det ändå relativt bra med hästarna, även om det är ett antal skråmor på dem, Calinka har ett par konstiga svullnader under buken (spark eller insektsbett?) och de andra har ett par mindre sparkskador.

Jag åkte även upp en vända på kvällen då det trots allt känns lite turbulent i hagen. Denna gång fångade jag in Percy och se, plötsligt fick Pepper ”komma till”. Calinka skötte sig exemplariskt och stod helt stilla under betäckningen. Han hann bestiga henne 4 gånger (även om han inte lyckades alla gånger) medan jag höll i den förvirrade Percys grimma medan vi tittade på. Tror det var nyttigt för lillan att titta på. När jag var på väg hem såg de sugna ut igen – men Percy var förstås i mitten. Jag fångade henne åter igen och visst… Den här gången blev det bättre och Pepper kunde äntligen slappna av lite, han insåg kanske att han inte vilken sekund som helst riskerade hårda hovar i magen från Percy.

Calinka is in heat – very much in heat. But with Percy as a wrap around her Pepper don’t stand a chance. It is hard to get close to Percy and she looks more like Calinka in her angriest moments. Sugersweet Percy – transformed into a pissed bitch. I have probably never seen her ears pinned back or even a bit grumpy. Suddenly she seems to dictate what is allowed and not in the pasture. She that has the lowest place in the herd? The interaction between the horse is so intressting. I brought Percy inbdors to brush her a bit. She enjoyed it and got a chance to relax a bit. I think she is very stressed out and lost right now, poor little girl. A part from that the horses gets along well. There are some smaller bruises, Calinka has a strange swelling under her stomac (insect or horse?) as well as the other.

I returned in the evening as I felt it was a bit turbulent in the pasture. This time I cought Percy again, and in a moment Pepper got his chance. Calinka behaved perfectly, standing totaly still during the hole covering. He managed to get on her four times (even if not all of them was a succes) while I held the confused Percy as we watched. I think taht was good for her to watch. When I was on my way home I noticed that the horse wanted to do it again – but Percy was in the middle. So, I cough her again and yes…But this time was better and finally Pepper could relax a bit as he probably realised that there was no Percy that would come and hit him in the stomach.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.