Speed date

Percy ger sig inte. Trots att jag aldrig sett en så brunstig häst – hela sidorna är fulla med brunstkiss eftersom hon vispar med svansen – och hon stinker så tänker hon inte låta Pepper komma till – eller för den delen låta Calinka och Pepper få en stund tillsammans.
Calinka fick gå ut med Maria på promenad och då sprang Pepper och Percy sig genomsvettiga. Det känns på sitt sätt grymt för jag tror Pepper jagade Percy, men det hade inte gått att stoppa dem. Har de missförstått innebörden av ordet speed date? Som Percy är nu skulle det inte gå att betäcka – skulle vi hålla fast henne skulle hon säkert slå mot Pepper ändå. Antagligen är hon inte helt redo trots den enormt tydliga brunsten.  Bättre då att han får flörta och även ibland säga till henne – det är trots allt han som åker på mest stryk. Tyvärr har Pepper fått en rejält smäll på vänster kota. Det verkar inte vara ett djupt sår, men benet har svullnat. Han har ingen feber och verkar ändå vara ok så jag räknar kallt med att det troligen inte blir bättre om jag sätter honom i en separat hage igen. Men, jag får avgöra dag till dag. Dessutom har han ett antal märken över hela kroppen – sårsprejen har aldrig använts så flitigt.
Pepper och Percy fick sig varsitt bad för att vara något mindre attraktiva för insekterna. Calinka och Pepper fick en stund för sig själva – eller i alla fall utan Percy dem emellan.

Percy don’t give up. I have nevere seen a horse more in heat than her – her hindquarters are all coverd in pee as she swiches her tail. And she stinks! Still – she am not going to let Pepper anywhere near her – or let Pepper and Calinka get a moment either.
Calinka went with Maria for a walk and then pepper and Percy ran. It felt harsh as Pepper chased her, but I couldn’t have stopped them. Maybe they missunderstood the meaning of ”speed dating” ? As Percy is now she can’t be breed – if we tried to hold her still she would kick anyway. Probably she isn’t just ready yet – even if all visual signs tells that she is. I guess they just have to continue to flirt and sometimes try to ”talk some sense” inte Percy. Still – it is Pepepr that gets hurt. He had a smaller wound on his right pastern a couple of days ago, but today that must have been hit again. It don’t seem to be deep, but the leg is swollen. As he don’t have any fever and seems ok I think it is ok if he stays with the mares. But I have to look out each day.He also got minor wounds all over his body – I have never been using my gentain violet spray as much as now.

As Pepper and Percy got so hot they bth got a bath to get them a ltitle bit less intressting to all insects. And Pepper and Calinka got som time of theire own – or at least without Percy in the middle.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.