Testande hästar

Sandra och jag passade på att vara samtidigt i stallet för att försöka få ordning på damerna som testar. Precis som förväntat gjorde Calinka ingenting i stallet – jag var ju där (om än inte inne i hennes box). Vi tog ut henne och Sandra provade på att rida lite runt ett fält. Inga problem så då gav de sig iväg bort längsmed en väg en bit och jag gick tillbaka till stallet. Då tyckte Calinka det var dags att testa och började fundera på att vara istadig och inte vilja gå iväg. Som tur var var jag inom synavstånd och kunde ropa instruktioner – och då gick det bra och inga vidare problem. Man behöver (ofta) bara säga till tant så säger hon ok.
Percy var nästa häst. Inga problem att gå från stallplan egentligen, mer eller mindre inga problem förrän vi kom till fältet, så det var ju positivt – tidigare har hon börjat konstra tidigare. Även här försökte jag hålla mig i bakgrunden för att inte påverka för mycket. Däremot runt fältet försökte Percy hitta genvägar hem, och gick mest på någon form av ormlinje istället för en rak sådan. Dessutom var hon väldigt ovillig att gå iväg. Där finns lite att jobba med, jag och Maria har nog haft små varianter på detta , svårt att veta varför hon gört så med Sandra nu; om det är en testperiod och Sandra bara råkat vara ryttarens om fått det, om det är för att de inte känner varandra eller om det är vårhormoner. Nåja, Percy fick allt foga sig och fick inte sin vilja igenom.
Pepper såg väldigt ledsen ut och jag undrar om han äter som han ska. Men, jag ser inget som tyder på att han inte mår bra i övrigt. Därmed fick han komma ut och jobba och var glad för det. Jag hoppas att det han drabbats av är “brist på uppmärksamhet”. På töm blev det och äntligen gick det att göra lite mer avancerade saker, sluta och lite öppna och lugnare tempo. Kul!
Bunny var mest besviken över att hon inte fått göra mera.
Sandra and I went to the stable together to try to solve the horse problems she has had.As suspected Calinka didn’t do anything in the stall – I was there (even if not in her stall). We brought her out and Sandra tried to take her around a field a bit. No problem so they headed of a road and I went back to the stable. Then Calinka found time to try her rider and didn’t want to go along the road. Luckily I was within eyesight and could yell some instructions – and then they walked of happily. Often you only need to tell Calinka that she have to and then everything is fine.
Percy was the next one. No problem to leave the stable area, basically nothing until we came to the field. That is positive as she has started earlier previous times. I tried to keep myself in the background to influence the horse the least possible. At the field Percy tried to find short cuts home and didn’t want to go on a straight line. Going in the opposite direction of home was not favored. There was something to work with and Maria and I have probably had smaller versions of this. It is hard to know why she does like this with Sandra now, if she is a period when she tries everyone, or new people or spring hormones. Well, Percy didn’t get as she wanted and that is good enough.
Pepper seemed depressed and I wonder if he is eating as he should. But I can’t see anything that implies that he should be sick. Therefore I brought him out and long reined a bit. Finally it was ok to do some more work, haunches in etc. Hopefully some attention get him back in mood.
Bunny was most sorry as she didn’t get a lot of attention.
2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.