Lek med Pepper

Idag hade Pepper och jag roligt – David sov i vagnen. Dressyr är så där enligt Pepper, men när vi la in lite galopp på fältet nedan samt hopp över dike blev det mycket roligare! Någon var väldigt stolt över sig själv när han klarade ett lite större dike, men (tack och lov) for han inte runt som han gör om man leder över honom.
Jag har inte hoppat uppsuttet på honom tidigare, men dikena var lovande, lagom taxering och mjuka språng.

Däremot kändes han lite stel eller kantig bak, som förra året. Så då får det bli täcke, det hjälpte tidigare. Håller jag på att få en “lyxhäst” till som måste specialpysslas tro? (Bara för att oroa mig, få mer uppmärksamhet och kosta mera pengar).
De andra fick vila, Calinka, Percy och Embla får t.o.m. gå “själva” så att de får vila och slipper busa med övriga hästar.

Playing with Pepper

Today Pepper and I had fun – while David slept in the stroller. Dressage isn’t very fun according to Pepper, but when we did some canter at the field and jumped ditches it became much more fun. Someone was very proud of himself when we took a little bigger ditch, but (thankfully) he didn’t jump around as he does when I lead him across.
I have not jumped him previously, but the ditches was promising, he jumped of nicely and and soft jumps.

I wasn’t totally content with him feeling a little stiff in his hindleg(s), as last year. Therefore he gets to wear a rug from now on – it helped then. Am I getting one more “luxury” horse that needs special care? (Probably just to get special attention, worries for me and cost more money).
The others got to rest, Calinka, Percy and Embla stayed in one pasture so they didn’t get bothered by the others.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.