Mina hästars stamtavlor

Efter en genomgång på vissa hästar som det talas tycker jag det är på sin plats att beskriva vilka hästar som finns i mina hästars stamtavlor.

Black Pepper:

Pepper har en ovanlig stamtavla på så vis att hans far Buck härstammar från Rocket som är en av de hingstar som man tror har Tobe som sin far. Bucks mor har däremot okänd härstammning. På mödernet har han istället Kilburns Chocolate Sundown ett par gånger flera generationer tillbaka, en av dem är Kilburns Chocolate Sundown far till johnsons Toby, den andra till Nuncio.
Percy’s har på sin pappas sida stamhingstarna Kilburn’s Chocolate Sundown, Sewell’s Sam och Yankee. Av kända söner till ovanstående kan nämnas Buddy Roe och Dock liksom dennes son Choco Dock. på sin mors sida har hon åter igen Kilburn’s Chocolate Sundown med Dock och Choco Dock men även Mapple’s Squirrel och Sam Clemon’s Tim. Det gör henne till en “five star” häst eftersom hon har alla fem sönerna till Tobe i sin stamtavla.
Bunnys farfar har ett inte helt okänt namn: Broken Bone’s Sam’s Son, en son till Sewwll’s Sam. Hon har även Tobe dottern Sewell’s Beauty en bit bak i stamtavlan liksom Choco och Dock. På sin mors sida har hon Sam Clemon’s Tim och Smith’s Ginger.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.