Hästfärg – Årstidsskiftningar

Percy in the add, august 2011

Förutom att hästar sätter en rejäl vinterpäls så kan de även ändra färg en hel del mellan säsongerna. Nu råkar jag ha två hästar som är extrema på det.  När det gäller Pepper är det ingen överraskning, det karakteristiska för en konstantskimmel är just att den byter färg över året. Percy däremot var en större överraskning. Ett tag tyckte vi att hon bytte färg varje vecka…Jag har fått höra att hennes farfar, som också är en silvergulbrun även han byter färg mellan säsongerna och åren. En anledning kan vara att de troligen båda bär på sooty genen – den lär ha lite av den effekten.

A very visible line at the back (but she is not a dun)

Calinka och Bunny är inte alls lika extrema i sina färgbyten, men jag tar med några bilder på dem. När det gäller Calinka är det tydligt att hon blir solblekt på sommaren – i vilken utsträckning har varierat mellan åren. Dessutom tenderar blekningen att vara störst där någon utrustning har legat, under sadlen, under tränsets nackstycke, eller där täckes nerkant har gått emot frambenet…

Winter face, very dark around the eyes.
Percy infebruary 2012

Horses tend to put on a good winter coat, but they may also change color between seasons. I own two horses that is good at that. When it comes to Pepper taht is what would be expected for a roan horse. Percy on the other hand was a bigger surprise. Last spring we thought that she changed color each week… I have heard that her grand sire, a silver buckskin as well, is the same . One reason might be that they probably both carry the sooty gene and that gene is suspected to behave just like that.

Percy, end of mars 2012

Calinka and Bunny is not at all as extreme in color change, but I show some pictures of them as well. When it comes to Calinka she get sun bleached to different degrees different years, and usually she gets light where some equipment have been used. For example the saddle, the place where lower end of the rug touches the front leg, the place where the bridle goes behind the ears…

Percy, end of mars 2012, close up – her front looks chocolate!


Percy, begining of april 2012
Percy’s summer face, not at all as dark as before. and much clearer mottles on the nose.

Percy winter 2012-2013

Pepper in december/january 2011/2012. nearly black.
Pepper, beginning of February 2012


Pepper in april 2012

Pepper, end of August 2012. He didn’t get much lighter than this.

Close up at Pepper’s summer coat.
Pepper, early 2013.
Bunny, September 2011, Kentucky
Bunny, June 2012, Kentucky
Bunny has just arrived, end of August 2012, Calinka behind.
Bunny winter 2102-2013
Calinka spring, maybe 2008

Calinka, summer 2011, a red tinge to the body

Calinka, summer 2011, red parts at the front

Calinka, summer, maybe 8 years ago.
Calinka, winter 2012-2013
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.