Avelsgodkännande och att välja hingst i USA

“Good news, Honey is now certified!!!! My plan again Is to have her ready to breed around first of April and bring her to Dave’s.

Det meddelandet kom härromdagen. Spännande! Det gav mig uppslag till det här blogginlägget. Först och främst kanske det inte är helt givet vad som menas. Certified??? Inom RMHA (som är rockyns rasförbund) så måste hästen dels registreras i USA oavsett var i världen den föds och för att kunna användas i avel måste den certifieras. En sorts avelsgodkännande alltså. Nu använder man certifieringen även som krav för att få delta i rasspecifika tävlingar, men de är det ont om i Europa så för mig blir det i praktiken enbart viktigt att certifiera för att kunna använda mina hästar i avel. I början kändes det krångligt och lite omständigt, men nuförtiden uppskattar jag systemet. Dels vet har jag varit med och certifierat ett par hästar så det känns inte lika svårt, dels för att jag försökt få visa häst i Sverige men fått svaret att jag inte får eftersom man inte har kunskap om min ras. Därför ger mig certifieringen en möjlighet att få mina hästar bedömda, att kunna säga att de är typiska för sin ras. De måste genomgå precis samma test som hästar i rasens hemland och bedöms av samma personer. Kanske kraven inte är så höga; hästen ska ha en “typisk” temperement och exteriör utan större avvikelse, vara inom rätt höjd och färgmått enligt rasstandarden och visa tölt under ryttaren.

Så, Honey i USA är alltså certifierad. Det går även att läsa ut i RMHAs databas tillsammans med vilket datum det skedde och hur hög hästen var vid det tillfället. (Vilket är praktiskt när man försöker hitta information om hur höga släktingar till hästar kan vara). Man behöver inte ens vara medlem för att komma åt informationen, inte heller för att se stam eller avkommor.

 Här är RMHA’s: LÄNK

Och när hon nu är certifierad kommer det roliga – att välja hingst till henne. Eller, det har jag och Maria tittat på ett tag. Här hemma behöver jag ju inte precis välja – det finns bara en hingst i vuxen ålder i Sverige – min egen Black Pepper. I Europa finns några fler, men det innebär i de flesta fall långa resor då jag bara hört om en som under en period stod så att det var möjligt att importera sperma.

Vi har insett att det inte är helt enkelt att leta hingst i USA. Vi sitter långt därifrån och är utlämnade åt den information vi hittar på nätet. Självklart får man fråga, men man måste hitta hingsten till en början och bli lite intresserad. Så, jag letade hingstar som inte hade silvergen, tog reda på så mycket jag kunde om dem i ett excel ark och Maria diskriminerade de flesta på exteriören.

 

Exteriör och färg tycker jag inte ska vara de enda urvals kriterierna. Hos ett silverfärgat sto är färgen ett viktigt första urvalskriterie då jag inte vill riskera att få en avkomma med två silvergener p.g.a. de ögonproblem som då kan uppstå (MCOA).  Så, bort med alla hingstar med silveranlag. Exteriören anser jag ger förutsättningar för hur hästen kan komma att fungera som ridhäst så jag har sökt efter hingstar med en exteriör Maria (och jag) gillar. Hon är experten av oss två i frågan. Det är inte däremot inte alltid lätt att hitta skapliga bilder så man kan bedömma exteriören och bedömning från bara en eller ett par bilder är inte optimalt.

The Christmas greeting I got from Honey. Chad commented on how she looked like a wooly mammoth (not strange for the season) but I was most struck by how grey she got compared to how white she was in the Summer.

Jag har kollat stamtavlor och prioriterat linjer som jag inte har i så stor utsträckning och som helst inte är vanliga i Europa. Rasen grundandes kring en hingst och det gör att jag hela tiden vill tänka på att hålla en så bred avelsbas som möjligt även om studier visat att inavelsgraden inte är farligt hög ännu. Flera möjliga kandidiater föll på att de var för nära släkt med stoet.

Sedan kom de svårare frågorna – hur är gångarter och temperament? Det finns inte många som säger att deras hingstar inte är fantastiska gällande de egenskaperna. Men, hur ska jag, i Sverige kunna avgöra det? Videos finns inte av så många och gällande temperament…. Jag har försökt kolla upp vad som skrivs, fråga folk jag känner och försöka minnas vad som skrivits i kommentarer som dykt upp på främst facebook genom åren. Men, någon bra bedömning ger det inte.

Tävlingsmeriter kan ge en del information – men jag vet även att jag inte alltid rider och tränar hästar som man gör i USA vilket kan göra att meriter där inte blir samma meriter hos mig. Exempelvis: jag vill ha en mjuk och smidig häst som rundar ryggen uppåt, som har lätt för att gå i form och bära sin ryttare. Det är inte ovanligt i USA att man får sin häst gå i tölt genom att sänka ryggen och att den är helt rakställd i kurvorna. Det behöver inte alls bero på att hästen inte kan röra sig som jag önskar – men en merit från tölttävlingar måste inte heller automatiskt innebära att hästen har egenskaper jag söker. Bättre kan vara en häst som varit med på flera olika tävlingar, som kanske visat på mångsidighet visar däremot på att temperamentet antagligen inte är helt uruselt då det trolig en skulle varit svårt att lyckas med annars.

Picture  of Classic Squirrel from Dave Stefanic.

Jag minns hur jag i USA blev helst begistrad i Union Blue – men av den bild jag sett på honom hade jag överhuvudtaget uteslutet att kontakta ägaren då jag inte alls gillade hur han såg ut där. Men oj så läcker han var i verkligheten! (Och Ullekalvs Antea blev inte så dum). Så, inte är det lätt att bedömma hingstar på avstånd och det där sista med utstrålningen är svårt att få grepp om. Ännu svårare blir valet när jag inte träffat stoet utan även gällande henne får gå på bilder och beskrivningar. Och till sist – vad skulle jag önska att få in? Vilka egenskaper känner jag att jag saknar?  Jag hade några önskningar listade som inte kom med denna gång.  Men, jag är nöjd med mitt val och fick med en del av det jag önskat.

Efter mycket tänkande och våndande blev det Classic Squirrel, en lite äldre hingst född 1996. Han är barnbarn till hingsten Tobe som rasen kretsar kring  via Maple’s Squirrel och har ett antal avkommor sedan tidigare. Som yngre tävlades han en del och han kommer från Classic Farm som också varit snälla att låta mig använda några bilder på honom att visa här. Det var också sista delen i meddelandet gällande Honey – hon är redo att hälsa på den här snyggingen och allt är iordning inför det. Hon får bara vänta lite så att fölet inte föds mitt i kallaste vintern. De bor inte ens särskilt långt ifrån varandra,  så hon slipper åka så långt. Jag kan bara hålla tummarna för att det går bra att betäcka och att hon får en fölunge efter denna snygging nästa vår!

 

Certification and to chose a stallion i U.S.

“Good news, Honey is now certified!!!! My plan again Is to have her ready to breed around first of April and bring her to Dave’s.

That message came recently. Nice! It gave me inspirtation to this blog post. First it might not be clear to everyone what it means. Certified??? In RMHA (the rocky breed association) the horse needs to be registred in US even if born somewhere else in the world and it needs to be certified to be used in breeding. So, certification is a sort of breeding approval. To be honest, it isn’t only used for that, it is also mandatory if you want to participate in breed specific competitions, but here in Europe those are extremly rare so for me it is (so far) only interesting when it comes to breeding.In the begining it felt a little bit strange and a little bit hard to understnad what I had to do but I have learnt to appreciate the system. Nowdays I have been part of the certification procedure twice so I know more about what is required and I have also tried to show my horses for a breeding compity in Sweden but has been declined as they don’t know the breed. Therefore, the only way I can get my horses judged by certification. It might not demand that much but it is the same test that is done i US and judged by the same people. It requires that the horse has a “typical” temperament and conformation without any bigger exceptions, to be within the hight and color limitations. They should also show gait under rider.

Picture of Classic Squirrel from Dave Stefanic.

So, Honey is certified. That can also be seen in RMHA’s databas together with the date that she was excepted and her hight at that time. (A practical thing when you try to find out information about relatives to your horses). You don’t even have to be a member to find that and information about pedigree and offspring. Above can her data be seen – or by this link.

And now when she is certified the fun part starts – choosing a stallion. Or, Maria and I have already been looking for awhile. Usually I don’t have to think very much – there is only one grown up stallion in Sweden. There is some more in Europe, but most of them live far away and I have only heard of one that could send sperm between countries.

We have noticed that it isn’t that easy to look at stallions in U.S. We are far away and can only look at the infomration that we find on the internet. Of course we can ask questions, but you need to find the stallion to begin with and be interested. I have been looking for stallions without the silver gene and tried to find out as much as possible about them while Maria looked at the conformation and disqualified most of the candidates.

Conformation and color should not be the only criteria. But, with a mare with a silver gene I don’t want to breed with a stallion that carries silver to as I know there is a 25% risk for a homozygous silver offspring that get the eye-problems connected with MCOA. To me conformation gives the horse better or worse possibility to work well as a riding horse. As Maria is the expert among us two she has been looking at that part extra carefully. The hard part is to find pictures that can be used for some kind of judgment.

I have been focusing more on pedigree and have tried to prioritized lines that I don’t have in my own herd or is common in Europe. The breed is founded around one stallion so I constantly try to broaden my breeding group even if studies show that the inbreeding isn’t dangerously high yet. More than one candidate was to closely related to Honey.

Picture of Classic Squirrel from Dave Stefanic.

Then came the hard questions – gait and temper. Most people tell that their stallion has the best temper and gait. But how can I check that while here in Sweden? A few have a video while gaiting and temper is often even harder… I have tried to see what people write, ask people that I know and remember old stuff that I have read. But I know that I can’t evaluate those parts very well.

Some information can be gained from participation in competitions. But as I not always ride and train horses as some do in U.S. they might not give me as much information as I would hope for. I want a soft, flexible horse that easily get the weight on its hocks and raises its back up under me. It isn’t uncommon (from what I have seen) that horses are set in gait by lowering the back and that they move in corners with a stiff body. To me, it can be more intresting if the horse has participated in diffrent things, driving, ACTA, obstacle corses etc; something that shows versatiblity. And, that a horse has been shown probably hasn’t the worst of temper.

I remember how I fell in love with Union Blue on my trip to Kentucky. But the picture that I had seen of him had earlier put be of. There he looked nothing like the horse I meet. (And I got a nice foal out of him in Ullekalvs Antea)  That just shows how hard it is to judge horses on a distance, especially that last thing that you only notice if you se them in person. It gets even harder when you haven’t meet the mare, but only have pictures and descriptions to judge her from as well. And, to try to complicate things even more I have thing that I lack in my breeding group that I would love to add if possible. Not all of them could be fullfileld this time either. But some of them and I am happy with my choice.

After a lot of thinking and research Classic Squrriel became the winner. He is alittle bit older, born 1996. He is a grand child to Tobe, his sire is Maple’s Squirrel and already has some grown up offspring. He competed a little at younger ages. He is owned by Classic Farm that kindly let me use some pictures of him to show here. It is also about the breeding arrangement that the inital message that I got is about. She is ready to go visit him. I only let her wait a little so there isn’t to cold here when she foals. They don’t live very far from eache other so she don’t even have to travel far to meet him. Now I keep my thumbs for that the breeding goes well and that she get a foal from him next year!

Påverkan av champagne?

Jag bubblar, studsar omkring, lite lätt i huvudet, en extra energikick. Måste lugna ner mig, men studsar vidare med lätta steg. Kanske blivit berusad på champagne?
12787425_10153456406300382_2145827838_o 
Kan inte hålla inne med det längre (se upp, nu öppnar jag korken på flaskan); jag har lagt handpenning på en ny häst! Jag har länge haft ögonen öppna för att se vad som dyker upp och nu bestämde jag mig äntligen för att slå till.

Vad var det då som fick mig att göra slag i saken? Tja, dels fungerar det bra i tiden och andra praktiska aspekter, men främst var det att detta sto kombinerar många egenskaper jag har sökt. Och jag försökte stå emot, har letat fel, men inte ens min mycket mer kritiska exteriörnördiga, webbsidskapande, fotograferande, konstnär till vän hittade något större fel. Hon sa rent ut: KÖP!

En exteriör som tilltalar oss har hon alltså vilket är en viktig del i mitt val men det som först fick upp mina ögon för henne är att hon har en stam som jag saknar. Jag vill ha så många olika typer av Rocky som möjligt, olika stammar, höjder, temperament, gångartstyper och färger. Även om alla ska vara typiska Rockys.  Jag vill kunna visa på bredden och försöka hålla en så stor genetisk variation som möjligt i en ras som har en ganska snäv avelsbas initialt.

Så Whizzy, som hon kallas, har Maple Squirrel och Yankee linjer; de två av de fem stora hingstlinjer som jag saknar mest (ärligt talat har Percy dem men längre bak i stammen än nytillskottet). Sedan har hon ytterligare en sak jag saknat – champagnefärgen. Kan det vara den som får mig att bubbla? Jag har många av de färggener som finns i rasen (inte alla färger, men möjlighet att få dem genom korsningar mina hästar emellan). De jag saknar är black, skimmel och svartbrun. Och tills nyligen champagne. Dessutom är hon enligt sin uppfödare klok, väljer nästan enbart tölt och allmänt gullig.

Egentligen har jag haft letat efter ett sto som går att betäcka direkt och Whizzy är bara ett år. Det gör å andra sidan att Iris får en kompis. Hade jag fått några föl i år hade Iris kunnat leka med dem, men just nu är hon ensam hemma med bara mamma, pappa och en gammal tant. Just nu leker hon med pappa, men det kommer inte vara länge till och då vore det kul om hon fick ha lite kul. Så när denna sötnos dök upp fick det bli en yngre häst men som istället får vara kompis till Iris.
Nu blir det en spännande väntan tills hon kommer hem; men det tar minst en månad. Just nu står hon i Holland och går fortfarande med mamma. Men den som väntar på något gott…

To much champagne?

I bubble, jump around, is a little light headed and got extra energy. Need to calm down, but carry on with light steps. Maybe I got affected by champagne? 

Can’t keep quiet any longer (watch out for the champagne cork); I put a deposit on a new horse! I have had my eyes open for a long time to see what turns up and now I was ready to buy.

What made me take that decision? Well, it is a good time but mostly it was that this filly combines many things that I have been looking for. And I tried to resist, looked for faults but not even my much more criticizing, web-designing, photographing artist friend found and big ones. She even said: BUY!

So, she has a conformation that I like, that is an important part in my choice but what first got my eyes on her was that she has a pedigree that I miss. I want as many types of Rockys as possible, different pedigrees, heights, temperaments, gaits and colors. Even if all still needs to be typical Rockys. I want a broad range of horses in a breed that from the beginning consisted of a rather small population.

So Whizzy, as she is called has Maple Squirrel and Yankee in her pedigree, the two of the five bigger stallion lines that I don’t have (or Percy has them but father back in her pedigree). Then she has another thing that I lack – the champagne color. Is that what makes me bubble? I have many of the color genes that exist within the breed but lack dun, grey and brown. And until recently champagne. And, according to her breeder she is clever, only gaits in the field and a very sweet girl.

I have basically been looking for a mare to breed and Whizzy is only one year. On the other hand taht gives Iris a friend. If I had had some foals this year Iris could have played with them but right now she only has mum, dad and an old lady to entertain her. Dad plays pretty well but it wont last very long and I would love to let Iris grow up with a friend. So, when this sweetie turned up for sale I decided to get a younger horse but a friend to Iris.

Now I have to wait for Whizzy’s arrival, it is going to be at least a month as she still is with her mum. But, waiting for something good…

Eksem

Sommareksem hos häst är något jag fasar inför. Jag vet inte hur vanligt det är hos Rockyn, jag har hört om ett par fall som skulle kunna vara det. Av allt jag har kunnat förstå är det alltid en risk när man importerar häst och den då utsätts för ett helt annat insektstryck och andra insekter än vad den är van vid. Förra året täckte jag därför Pepper och Percy en hel del, men i år har jag låtit dem gå mera utan täcke. Men, man bör vara försiktig flera år.
Därför blir det täcke på så fort de visar minsta tendens till att klia sig något mer än vad jag anser normalt. Alla hästar kan ju få lite klåda av de insektsbett de får, men när de börjar klia sig så man eller svans börjar ruggas eller ett antal dagar i rad och neem oil inte hjälper då blir det täcke på. Bättre att vara för försiktig känner jag. För skulle någon av dem utveckla eksem blir det så oändligt mycket mera jobb och lidande för hästarna.
Och nej, ingen av hästarna har eksem idag – Calinka är den som är värst drabbad av insekterna. Hon kliar alltid svansen ordentligt på våren/början av sommaren och attraherar väldigt många blinningar och bromsar. Så, det blir ofta flugtäcke för henne. Bunny har i år reagerat på något och fått små utslag över kroppen, som av insektsbett. Så, även hon får bära täcke dagar när insekterna är aktiva.
Flughuvor används också – vi har mycket flugor. Utan dem blir hästarna lätt lite röda eller rinniga i ögonen, även om det också är individuellt hur känsliga de är.

Sweet itch

Sweet itch in horses is something that I dread. I don’t know how common it might be with the Rocky, even if I have heard about a couple of cases that might be what I fear. But, I have understood that it always is a risk when importing a horse and it is into a totally different amount and type of insects than used to. Therefore Pepper and Percy wore rugs most of the summer, but this year I have let them stay more without it. But I have to be careful for years.
I cover my horses as soon as they show the least signs to scratch more than I think would be normal. Of course all horses can get a little bit itchy by mosquito bite, but when mane or tail starts to show signs of rubbing or I seem them scratch multiples days and the neem oil that I usually use helps. Better safe than sorry. Cause if someone would get problems they would suffer and there would be a lot of work. It is much easier to try to prevent.
And no the one having most problems is Calinka – she always scratch her tail each spring/beginning of summer and get always a lot of bites of those bigger insects and therefore is the one being most in fly sheets. Bunny has been reacting to something – but it is with small lumps all over her body – not the sweet itch
version. Still, that makes me let her wear rugs days when insects are active.
And fly hoods – well we have so many flies and they tend to get in the eyes all the time if they don’t get any protections, sometimes making the eyes a little red or full of tears.

Bunny finner sig tillrätta

In the big pasture.
Drove the car close to the stable so Isac could stay in the car – Bunny got curious…

Isac är sjuk, men vi var tvungna att kolla till hästarna imorse och ge dem lite större hage.  Bunny verkar finna sig tillrätta och var mer intresserad av mig idag. Hon har också lyckats ha hål i täcket (men det var väldigt slitet innan) och så fick hon komma in och lyfta fötterna. Hovslagaren behöver nämligen komma och kolla till hennes fötter. Hon är väldigt snäll och gullig!
Pepper och Percy är som avundsjuka barn och vill ha all uppmärksamhet själv. Så nu klättrar de nästan bokstavligen upp i knäet på en om man kommer in till dem för att få mest uppmärksamhet…

Isac has fever and a sold today, but we had to go visit the horses anyway to give the a little bigger pasture. Bunny seems to get along well and was more interested in me today. She has also managed to make a hole in the rug (but it was very worn before) and I brought her in to lift her feet. She needs a farrier as her feet has become a bit to long so we have to train to make that possible. She is so sweet!
The holes wasn’t there yesterday – but the very thin part. I thought she wanted a bigger rug, but this was the one that fitted her the best.

Calinka always pees like this – with the tail on her back – but it might be the first time I got a picture of it.
Percy and Pepper is like jealous kids – just want all the attention by themselves. That makes them nearly literally climb up in your lap if you get into their field, trying to get most attention.

Bunny är hemma!

Bunny är hemma. Hon kom i bra form och blev, förutom mig, mottagen av Maria, Mimmi, Helena, AnnSofie, Isac, Mika och Helenas hund Narja. Efter att lungt a klivit av fick hon beta gräs och introducerades sedan till Calinka. Mest upprörd var Percy som inte längre fick gå med Calinka…
Bunny is home! She arrived in a good shape and was excepet me grated by Maria, Mimmi, Helena, AnnSofie, Isac, Mika and Helena’s doh Narja. After a quiet unloading from the trailer she was introduced to Calinka. Most upset was Percy that didn’t get to be with Calinka any longer.

Truck arrived
Unloading

Calinka had to show who is the boss.

What is happening over there?
“We also want to learn to know her”
Had to cover her up then, she is not used to the insect here and I don’t want her to get an allergic reaction.